smile 1
smile 2

DONATE22 MONDAY NADCHODZĄCE
WYDARZENIA
16.01.18
Polonia amerykańska wspiera hospicja dla dzieci w Polsce. Zebrano łącznie pół miliona dolarów
Ponad 100 tys. USD zebrano w Nowym Jorku i innych miastach USA w ramach zakończonej właśnie corocznej polonijnej akcji charytatywnej Świąteczny Uśmiech Dziecka. Od zainicjowania zbiórki na hospicja dziecięce w Polsce w 2014 roku zebrano łącznie pół miliona dolarów. więcej»


11-12-2017

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku - listopad 2017

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku - listopad 2017
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku jest placówką, która stwarza możliwości nauki, wychowania i opieki dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie.


Dzieciom, które ze względu na obniżony poziom intelektualny, deficyty rozwojowe nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w szkołach masowych. W Ośrodku funkcjonują: Szkoła Podstawowa ,Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna,Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz internat, mogą tu uczęszczać uczniowie z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboka niepełnosprawnością intelektualną.

Są także uczniowie, którzy poruszją się na wózkach inwalidzkich. Do Ośrodka uczniowie kierowani są na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Dzięki bardzo dobrze wykształconej kadrze pedagogicznej, specjalnym metodom i organizacji pracy placówka stwarza niepełnosprawnym wychowankom możliwość usprawniania, korygowania i kompensowania zaburzonych funkcji. Oprócz zajęć dydaktycznych i wychowawczych prowadzone są zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapia komputerowa, muzykoterapia, dydaktyczno-wyrównawcze. Podopieczni objęci są opieką medyczną, opieką pedagoga oraz psychologa. W trudnej sytuacji rodzinnej mogą liczyć na pomoc socjalną.NASI SPONSORZY

UNIA
PERECMAN
BELVEDERE
VISION
POLISH PAGES
AMN
ADAM CONTRACTING
MASPETH FEDERAL
AMTA
MARKOWA
LOWELL
SYRENA
KURIER
pełny HTML | wersja mobilna