slider small

DONATE
23 FRIDAY NADCHODZĄCE
WYDARZENIA
26.03.21
Życzenia Wielkanocne 2021
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich przyjaciół dzieci w potrzebie... więcej»

11-12-2017

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku - listopad 2017

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku - listopad 2017
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku jest placówką, która stwarza możliwości nauki, wychowania i opieki dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie.


Dzieciom, które ze względu na obniżony poziom intelektualny, deficyty rozwojowe nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w szkołach masowych. W Ośrodku funkcjonują: Szkoła Podstawowa ,Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna,Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz internat, mogą tu uczęszczać uczniowie z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboka niepełnosprawnością intelektualną.

Są także uczniowie, którzy poruszją się na wózkach inwalidzkich. Do Ośrodka uczniowie kierowani są na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Dzięki bardzo dobrze wykształconej kadrze pedagogicznej, specjalnym metodom i organizacji pracy placówka stwarza niepełnosprawnym wychowankom możliwość usprawniania, korygowania i kompensowania zaburzonych funkcji. Oprócz zajęć dydaktycznych i wychowawczych prowadzone są zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapia komputerowa, muzykoterapia, dydaktyczno-wyrównawcze. Podopieczni objęci są opieką medyczną, opieką pedagoga oraz psychologa. W trudnej sytuacji rodzinnej mogą liczyć na pomoc socjalną.NASI SPONSORZY

AJ GREENWICH
INDIGO
VICTORIA
OWELO
COBALT
ETS
UNIA
PERECMAN
BELVEDERE
VISION
POLISH PAGES
AMN
ADAM CONTRACTING
MASPETH FEDERAL
AMTA
MARKOWA
LOWELL
SYRENA
KURIER