Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku

Pomogliśmy: listopad 2017

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku jest placówką, która stwarza możliwości nauki, wychowania i opieki dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie.

Dzieciom, które ze względu na obniżony poziom intelektualny, deficyty rozwojowe nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w szkołach masowych. W Ośrodku funkcjonują: Szkoła Podstawowa ,Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna,Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz internat, mogą tu uczęszczać uczniowie z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboka niepełnosprawnością intelektualną.

Są także uczniowie, którzy poruszją się na wózkach inwalidzkich. Do Ośrodka uczniowie kierowani są na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Dzięki bardzo dobrze wykształconej kadrze pedagogicznej, specjalnym metodom i organizacji pracy placówka stwarza niepełnosprawnym wychowankom możliwość usprawniania, korygowania i kompensowania zaburzonych funkcji. Oprócz zajęć dydaktycznych i wychowawczych prowadzone są zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapia komputerowa, muzykoterapia, dydaktyczno-wyrównawcze. Podopieczni objęci są opieką medyczną, opieką pedagoga oraz psychologa. W trudnej sytuacji rodzinnej mogą liczyć na pomoc socjalną.

Ostatnie wiadomości

Jubileuszowe wyróżnienie dla Children’s Smile Foundation

Polonijna Fundacja Uśmiech Dziecka znów okazała się bezkonkurencyjna w dzielnicy, w której mieści się jej siedziba. Nagroda…

Nowe fundusze w Children’s Smile Foundation

Fundacja Uśmiech Dziecka uruchomiła dwa nowe fundusze. Jeden związany jest z pomocą dla osieroconego kilka miesięcy temu…

Walentynkowy “Uśmiech Dziecka”

"Jestem dumny i jest mi bardzo przyjemnie, że mogę z tą fundacją być tak blisko i przez…